Τι ακριβώς είναι το Test IQ ?

Το “IQ” είναι τα αρχικά των λέξεων Intelligence Quotient, δηλαδή Πηλίκο Νοημοσύνης

Το πρώτο τεστ το έφτιαξε ο Γάλλος ψυχολόγος Alfret Binet, τη δεκαετία του 1900. Είχε λάβει εντολή από την κυβέρνηση της χώρας του να αναπτύξει ένα ‘εργαλείο’ που θα μπορούσε να εντοπίσει τα παιδιά που είχαν προβλήματα εκμάθησης ή χρειάζονταν ειδική βοήθεια στο σχολείο.

Έτσι κατάφερε να εκτιμήσει τις πνευματικές ικανότητες των παιδιών και σε αυτήν τη βάση ‘έφτιαξε’ τα διάφορα τεστ. Δημιούργησε την κλίμακα ευφυίας Binet-Simon που αποτελεί τη βάση τεστ που υπάρχουν μέχρι σήμερα.

Το 1916 ο Αμερικανός ψυχολόγος Lewis Terman πήρε τη δουλειά του Binet και προχώρησε σε γενική αναθεώρηση, με τη χρησιμοποίηση δείγματος από έρευνα που είχε γίνει, πριν καταλήξει στο τυποποιημένο τεστ με το όνομα Stanford-Binet Intelligence Scale. Το άριστα ήταν το 100. Ανήκει μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούνται ευρύτερα μέχρι σήμερα.

Τύποι Τεστ

Σήμερα υπάρχουν διάφορα τεστ νοημοσύνης που το περιεχόμενο τους ποικίλλει. Διαφοροποιούνται για ενήλικες και παιδιά. Κάποια απο αυτά περιλαμβάνουν:

  • Cognitive Assessment System
  • Kaufman Assessment Battery for Children
  • Stanford-Binet Intelligence Scale
  • Universal Nonverbal Intelligence Test
  • Wechsler Adult Intelligence Scale
  • Wechsler Intelligence Scale for Children
  • Woodcock-Johnson Tests of Cognitive Abilities

Περιγραφή

Αποτελούνται απο αλληλουχίες σχημάτων και εικόνων που έχουν μια λογική μεταξύ τους και ο διαγωνιζόμενος καλειται να εντοπίσει την σωστή εικόνα που συμπληρώνει το τεστ μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Η κάθε απάντηση βαθμολογείται και στο τέλος βγαίνει ο συνολικός βαθμός που καθορίζει τον δείκτη νοημοσύνης του διαγωνιζομενου. Συνήθως τα τεστ έχουν μια κλίμακα απο το 80-156. Ο μεσος όρος νοημοσύνης είναι 100, ενώ εαν η νοημοσύνη σου είναι επάνω απο το 130 ανήκεις στο 2% του πληθυσμού.