Όταν  ολοκληρώσετε το τεστ και  λαβετε το αποτέλεσμα του, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακτήσετε το σκορ που πετύχατε αρκεί να χρησιμοποιήσετε το ίδιο email που καταχωρήσατε κατά την διεξαγωγή του τεστ.